Eigenwaarde. Eigen Waarde. Het gevoel dat jij jezelf als waarde-vol ziet. En, niet te vergeten, de verwachting dat andere mensen jouw waarde zien.

Het lijkt misschien wat ongewoon, maar zoals ik het zie is jouw en mijn gevoel van eigenwaarde tot op zekere hoogte een keuze. Dat het niet altijd op een keuze lijkt, daar zijn we het waarschijnlijk over eens.

Vooral voor vrouwen zoals wij, die vrijwel ons hele leven al het gevoel hebben dat we “anders” zijn. En dan niet leuk anders, maar op een manier die niet goed lijkt te passen, in de wereld van succes. Voor veel vrouwen zoals wij voelt het nauwelijks nog als een keuze, er vanuit gaan dat wat wij te bieden hebben ook werkelijk waarde heeft.

Zelfs toen we nog jong waren en vol enthousiasme onze talenten en liefde met de wereld wilden delen, leek de wereld het er over eens dat onze talenten er nauwelijks toe doen.

Een ondergewaardeerd ik

Elaine Aron, de vrouw die als eerste onderzoek deed naar HSP (HoogSensitieve Personen), heeft ook een onderzoek naar zelfwaardering gedaan. Zij zag namelijk, dat veel HS mensen een laag gevoel van eigenwaarde hebben.

Ze schreef ook naar aanleiding van dit onderzoek een inspirerend boek. Voor mij is 1 van de krachten van dit boek, het loskoppelen van ons lage gevoel van eigenwaarde van de rest van ons.

Zij gebruikt hiervoor het begrip: “ondergewaardeerd ik”. Als mens hebben wij een deel in ons, wat zichzelf als totale persoon onderwaardeert. Die met haar manier van denken en doen er voor zorgt dat wij onszelf lager inschatten dan onze werkelijke waarde.

Volgens haar onderzoek heeft dit een goede reden. Zoals elk deel van ons een goede reden heeft om er te zijn.

De goede reden van ons ondergewaardeerd ik is bescherming. Door onszelf lager in te schatten, beschermen we onszelf tegen mogelijke pijn.

Laag gevoel van eigenwaarde – wat zijn de verschijnselen

 Een aantal uitingsvormen van een sterk ondergewaardeerd ik, zijn redelijk voor de hand liggend. Bijvoorbeeld wanneer je moeite hebt met het kiezen van een doelgroep. Het gevoel van: wie zit er nou op mij te wachten? Of, ben ik wel goed genoeg? Kan ik genoeg bieden?

En ook met het stellen van tarieven of zelfs al het vragen van geld voor je diensten kom ik regelmatig tegen bij mijn klanten. Voor veel lichte, van nature gevende coaches is dit heel vaak een lastig punt.

Een heel aantal andere vormen van een lage zelfwaardering zullen je echter niet direct opvallen. Vooral omdat het beschermlagen zijn die al heel lang onderdeel van je doen en laten zijn.

Een aantal daarvan benoem ik omdat ze een duidelijke rol spelen voor het succes van je bedrijf. Of eigenlijk voor het onbewust blokkeren daarvan.

  1. Overpresteren; Wanneer je voortdurend werkt, maar jezelf nooit goed genoeg vindt. Dit zorgt ervoor dat je moeilijk of niet in de krachtige flow van je ziel kunt stappen. Je werkt hard, maar komt moeilijk bij je hart en ziel.
  2. Niet concurreren: wanneer je zegt dat je niet geinteresseerd bent in status of daar nooit aan denkt en uit alle macht streeft naar verbondenheid. Dit maakt het moeilijk om je waarde goed zichtbaar te maken, jouw onderscheidende waarde duidelijk naar buiten te brengen. Met je hoofd zeg je dat concurrentie niet bestaat, omdat je intuïtief weet dat ieders waarde uniek is. Maar iets in je is tegelijkertijd bang dat je gewoon niet goed genoeg bent. Dus kun je die unieke waarde niet laten zien.

Uiteindelijk zullen ook deze en andere beschermlagen ervoor zorgen dat je niet voluit jouw talenten kunt delen. Of niet de klanten aantrekt die je eigen aan zou willen trekken. In aantal en ook het type klanten. Want iedere beschermlaag die je over je pijn legt, ligt ook over je licht. En dit belemmert je bezieling en het succes van je bedrijf.

Het beeld wat een klant kreeg, op het moment dat haar beschermlaag actief werd, was het beeld van zichzelf een vrouw die zichzelf kleiner maakte. En als in een gebaar van bescherming, de klanten van zich af leek te duwen. Haar potentiële klanten bleven op een afstand. En haar ideale klanten stonden zelfs nog veel verder weg.

Vanaf het moment dat zij de beschermlaag kon helen, werd ze zelfverzekerd. Ze stond stevig in haar schoenen en straalde. Haar klanten konden letterlijk bij haar komen. Daarbij waren de klanten die ze nu aantrok heel andere klanten. Klanten die er voor wilden gaan en superblij waren met haar aanbod.

Wat te doen – 3 tips

  1. De kracht van jouw keuze. Wanneer je voelt dat onderwaardering en een laag gevoel van eigenwaarde een rol speelt in je bedrijf, stel jezelf dan open voor verandering. Wanneer genoeg genoeg is en je wilt gaan voor een krachtig gevoel van eigenwaarde kun je een keuze maken die uit het diepst van je hart komt. Op dit moment openen zich nieuwe deuren voor je en begint jouw bedrijf te stromen
  1. Verbinding maken met je hart en ziel. Je hart is de liefdevolle poort naar je ziel. En je ziel is dat deel van jou, waar je onvoorwaardelijke steun en liefde vindt. Wanneer je met de ogen van je ziel naar jezelf kijkt, zie je alles wat mooi, goed, stralend is.

Je realiseert je hierdoor, dat jouw lage gevoel van eigenwaarde niet betekent dat je ook werkelijk weinig waarde hebt. Maar dat dit gevoel om wat voor reden dan ook ooit ontstaan is, in dit of een ander leven. Wanneer je kijkt met de ogen van je ziel, ervaar je van binnenuit jouw echte waarde.

  1. Maak elke dag tijd voor een moment van dankbaarheid en vergeving. Bijvoorbeeld voordat je gaat slapen. Dankbaar voor al het goede in je leven en vergeving van jezelf en anderen die jou pijn gedaan hebben, houden je dicht bij je hart en ziel.

De laatste 5 minuten van de dag 

Een krachtige manier om tijd te maken voor dankbaarheid en vergeving is door middel van de oefening die Wayne Dyer gaf.. Wayne Dyer zei in 1 van zijn presentaties: Gebruik de laatste 5 minuten van je dag om te zien wat goed ging. Daarmee val je in slaap en met dat goede gevoel word je de volgende dag weer wakker.

Misschien klinkt het te mooi om waar te zijn, 5 minuten per dag. Toch wil ik je aanraden het gewoon eens een tijdje uit te testen.

En ik vermoed, dat het een wereld van verschil gaat maken.Want we zijn zo gewend om te kijken naar wat nog niet goed ging. Wat beter kan of moet. Waar we “gefaald” hebben zodat we onszelf morgen kunnen verbeteren. Een 7 van een 6 maken, van een 4 een 6.

Die punten voor onszelf, zijn heel vaak verbeterpunten zoals we die geleerd hebben. Meester of juf zei vroeger: 5 fouten, een 6. Met gym sprong je net niet hoog genoeg, een 5. Je tekening…tja….die kon er net mee door, een 6+. Je schrijven, dat was mooi, zoals juf het graag zag. Een 9.

Je leerde dus al vroeg om te presteren, zoals de leraar het kon waarderen. Of je moeder, vader, vriend, vriendinnetje. Want dan, dan had je succes en een hoog cijfer. Je hoorde erbij als iemand die het goed doet. 

Erbij horen – met behoud van jouw gevoel van eigenwaarde

En natuurlijk, erbij horen is ontzettend belangrijk. We zijn een sociaal dier, houden van het warme gevoel van acceptatie en saamhorigheid.

De gelukkige mensen onder ons hebben dan ook geleerd wat hun eigen waarde is, temidden van liefdevolle mensen. Ze kunnen genieten van die warmte, met behoud van zichzelf. En hebben geleerd een manier te vinden om in hun doen en laten te blijven zoals ze innerlijk zijn. Terwijl ze weten: Dit ben ik en ik heb iets te geven wat ertoe doet.

Deze gelukkig mensen kunnen ook in hun bedrijf vol zelfvertrouwen laten zien wie ze zijn en wat zij op unieke eigen wijze te bieden hebben. Ze kunnen hun zielsmissie voluit leven, omdat ze van top tot teen geloven in de waarde van hun unieke talenten en missie.

De weg terug naar jezelf – Dit ben ik!

Echter. Sommige mensen leerden af, te zijn wie ze Echt zijn. Vooral lichte, creatieve, spiritueel gerichte zielen leerden om aan zichzelf en hun waarde te twijfelen.

Bijvoorbeeld omdat hun talenten niet de eigenschappen zijn die op school werden gewaardeerd. Of omdat ze vanuit oude levens een diep gevoel van twijfel meenamen, als levensles voor dit leven.

De weg terug naar jezelf, kan dan een lange zijn. En uit eigen ervaring weet ik dat 5 minuten van waardering aan het einde van je dag op die weg een groot geschenk aan jezelf zijn.

5 minuten per dag, blij zijn met wat Jij (!) ervaart als goed en fijn aan je dag. Waar je blij mee bent, ook al lijkt het nog zo klein. Je hebt de kamer opgeruimd of de was gedaan. Jij bent aardig geweest voor iemand die je tegenkwam in de supermarkt. De hond van de buren en deze keek je dankbaar aan toen je haar aaide. De zon streelde liefdevol je haren en je genoot. Regendruppels fristen je op, raken je liefdevol en weten dat je goed bent, precies zoals je bent.

Vanuit deze 5 minuten voor de “gewone” dingen in je leven ga je dan naar 5 minuten (of 1, als dat een beter begin is) voor de momenten in je bedrijf die rijk en vol waren. De klant die een prachtig stapje maakt. Het ontwerp voor je training, welke nu nog beter bij jou past. Jouw eigen groei, omdat je voelt dat je meer en meer open gaat staan voor het goede in je leven.

Vergroot jouw gevoel van eigenwaarde zodat je bedrijf kan stralen

Elke dag zijn er zoveel kleine dingen, waar we op school misschien geen cijfer voor hebben gehad.

Zoveel “kleine” dingen die vanuit het oogpunt van onze ziel eigenlijk heel groot zijn. Omdat ons hart (en vaak ook het hart van een ander) ermee wordt verrijkt. Onze ziel slaakt dan een zucht en wordt net als Doornroosje, na lange koude jaren, opeens weer wakker gekust.

Je bedrijf, kan dan ook eindelijk gaan stralen. Zoals het bedoeld is. Als een geschenk voor de wereld en de mensen die Jou nodig hebben!

P.S. Wil jij met ons delen, waartoe deze blog jou inspireert?