Spirituele kennis. Wanneer spiritualiteit belangrijk voor je is, honger je hier vast al een (groot) deel van je leven naar. Voor mij was er vanaf mijn puberteit ook nauwelijks een spiritueel boek veilig. Ik las zoveel en zo vaak mogelijk.

Onbewust zag ik dit vooral als “hemelse” kennis. Ook al wist ik, dat het Licht en de onvoorwaardelijke Liefde in alles leeft, toch was er iets in mij wat het “hemelse” als spiritueler zag dan het aardse. Tot het moment dat ik er niet meer omheen kon en het bewijs languit voor mijn voeten lag. De spirituele kennis en wijsheid die ik zocht, was voor mij ook opgeslagen in het energetische geheugen van de aarde. Ja echt, als in een archief. Het Archief van de aarde. Ervaringen op aarde, bewaard voor mij als mens in dit leven.

Het muntje valt … niet meer te ontkennen

Terwijl ik met een klant aan het werk ben, maken we samen verbinding met de aarde. Ik stem me energetisch af, zoals altijd. En opeens valt me een woord binnen, waar ik al heel lang niet aan had gedacht. Sterker nog, ik was vrijwel vergeten dat ik dit woord ooit kende. “Aarde bibliotheek”.  Ik had het eens gelezen in een prachtig boek voor en over Lichtwerkers. Het intrigeerde me toen. En ik had wel een idee bij de betekenis. Maar nu, opeens, her-kende ik het onwrikbaar: “Dit is het!”

Misschien herken je dat. Er zijn van die dagen, dat alles in elkaar lijkt te vallen. Iets wat je eerder las of hoorde … soms echt al jaaaren geleden …. komt die eerder opgedane spirituele kennis opeens terug in je gedachten. En “kloink”, het muntje valt. Niet meer te ontkennen, zo duidelijk. Ik wist het zeker, met al mijn cellen. De aarde heeft haar eigen archief.

Verloren delen van je ziel

Al met heel wat klanten heb ik mogen werken om verloren delen van hun ziel terug te vinden. Nou ja, verloren. Dat klinkt een beetje alsof je het helemaal kwijt bent. Of dat iedereen het zomaar op zou kunnen komen halen bij de gevonden voorwerpen.

Het zijn eigenlijk delen van onze ziel, die we bewust mee hebben genomen naar dit leven. Omdat het talenten, kennis of waarden zijn, die we zo ongelooflijk goed kunnen gebruiken voor onze missie in dit leven. Want echt alle talenten, spirituele kennis en waarden van onze ziel, dat is eenvoudigweg teveel om in 1 leven te gaan leven. Dus we maken als ziel een keuze voor we als mens geboren worden.

Maarrrr. Als we dan geboren worden, zijn er meestal een paar talenten die we als mens niet direct goed kunnen gebruiken. Vaak zijn het de sensitieve talenten die als opgroeiend sensitief kind in deze moderne tijd, gewoonweg té sensitief zijn om comfortabel mee te kunnen leven. Bijvoorbeeld omdat het te pijnlijk is. Lichamelijk of emotioneel.  Daarom zetten we (meestal onbewust) een aantal van die talenten en waarden iets verder weg. Ze zijn er nog wel, maar we zien we niet meer maar verborgen. Waardoor we geen last meer  hebben van de pijn die door dit talent getriggerd wordt.

Puzzelstukjes die missen

Als we ouder worden en het verlangen gaan voelen om onze missie nu eens voluit te gaan leven, gaan we deze verloren delen missen. Want het is niet alleen de pijn die we dempen. We kunnen de talenten achter die pijn ook niet of nauwelijks nog gebruiken op het moment dat we ze wel nodig hebben. Hierdoor vallen een heleboel puzzelstukjes in ons leven maar niet op hun plaats. We begrijpen vaak maar niet niet waarom, terwijl het eigenlijk heel simpel is: er mist een essentieel stukje tussenuit.

Je kunt je wel voorstellen dat een trein nooit genoeg snelheid kan maken op een spoor waar steeds een stukje van een rail mist. Zo is het met mensen ook. Wij komen nooit echt goed in onze spirituele flow, wanneer de delen van onze ziel die wezenlijk voor onze missie zijn, ontbreken.

Soul retrieval

Als spirituele ondernemer komt er daarom ook altijd een moment, dat je de delen van je ziel waar je niet meer bij kunt, echt gaat missen. Je krijgt bijvoorbeeld je bedrijf nauwelijks van de grond. Of je doet duizend verschillende dingen, maar blijft twijfelen of dit het wel echt is. Je vindt het moeilijk om focus te houden of je eigen waarde te zien. Super lastig, wanneer je graag wilt dat je bedrijf gaat groeien, ook financieel!

Gelukkig kun je de delen van je ziel die echt bij je missie voor dit leven horen, terug halen. Keer op keer een bijzonder  ontroerend moment. Tijdens een soulhealing of soul retrieval gebeuren er dan ook echt de meest ongelooflijk mooie dingen. Want je kunt je voorstellen, hoe immens de ervaring is, wanneer je een deel van jou wat je als het ware kwijt was, weer terug krijgt. Dat voelt zo ongeveer als het terugzien van je beste vriend die heel lang op vakantie was. Of het zelf weer thuis komen na een jarenlange wereldreis!

Wijsheid van de ziel

Dat we dit deel terug kunnen halen, is voor mij een bewijs van de immense wijsheid van onze ziel. Hoe magisch is het, dat wij als ziel kunnen besluiten om onze missie te leven. Dit te vergeten wanneer we hier op aarde zijn …. maar het ons ook weer gaan herinneren, wanneer onze tijd rijp is!

Hoe bijna niet te volgen magisch, dat we als mens ook intuïtief aanvoelen dat er iets is wat op ons wacht. Voor ons als persoon en daarmee ook voor ons bedrijf. Soms wacht dit “iets” al jaren. Heel vaak hebben we zelfs al van jongs af aan een bepaald verlangen of onbestemd gevoel van gemis. Voor sommige mensen is dit gemis zachtjes, een licht knagend gevoel van herinnering. Zoals er een woord op je tong kan liggen, zonder dat je het woord helemaal ziet.

Maar voor sommige mensen is dit gevoel van gemis immens. Tenminste, dat was het voor mij. Een groot deel van mijn leven voelde ik een intens verdriet en een onpeilbaar gat in mijn hart. Vaak was het sluimerend op de achtergrond. Maar soms ook niet te missen. Radeloos, want ik wilde naar Huis en had geen idee waar dat was.

Op zoek naar Thuis

Ik heb dat gevoel van Thuis wel overal gezocht, dat zal ik niet ontkennen. Ik zocht het in relaties, in werk en opleidingen. Ik verhuisde regelmatig en voelde mij opnieuw overal een klein beetje thuis. Nooit echt helemaal.

Nu ik terug kijk begrijp ik dat ik soms zweverig of impulsief over kwam. Want mijn acties waren voor een buitenstaander vaak nauwelijks te volgen. En tja, eerlijk gezegd. Soms ook voor mijzelf niet helemaal. Of helemaal niet. Alles wat ik iedere keer wist, was dat ik verder moest. Dat ik niet op kon geven, voor ik had gevonden wat ik zocht. Mijn ziel, de verloren delen van mijn ziel, bleven roepen.

Wat jij zoekt, zoekt jou ook

Op een gewone dag, een dag als iedere andere, sloeg de les van de grote dichter Rumi: “What you seek, is seeking you”, bij mij in als een bom. Stel je eens voor … als dat waar was? Stel je eens voor … dat datgene wat ik vanuit het diepst van mijn hart zocht … ook mij zocht?

Mijn hele perspectief veranderde. Eerst als een donderslag bij heldere hemel. En daarna sijpelde het door.. Langzaam kon ik leren om open te staan voor dat wat mij ook mistte. Zoetjesaan leerde ik zien dat wat ik zocht, er al was. Ik ging voelen dat de liefdevolle aanwezigheid van mijn Thuis al om mij heen was, aftastend, voortdurend op zoek naar openingen in mijn pantser.

Het liefdevolle geduld van jouw en mijn ziel

En het wonderbaarlijke van de liefde van mijn spirituele Thuis, is dat de kleinste openingen in mijn pantser keer op keer liefdevol werden en worden gevuld. Gevuld met licht of liefde. En soms met vertrouwen of een stille hoop.

Pas achteraf zag ik, dat iedere keer dat mijn hart leek te breken, de liefde die scheur verlichtte. En ruimte maakte, elke keer weer. En elke keer meer.

Iedere scheur maakte steeds meer ruimte voor licht. Voor liefde. Ruimte voor het vertrouwen ook, dat wij prachtig zijn zoals we zijn. Als mens met plussen en minnen. Met onze perfecte imperfecties. En schaamteloze schoonheden. Wat ieder mens ook zegt, inclusief wijzelf.

Veel van dit Licht heb ik ervaren als informatie vanuit de Akasha Kronieken. Het energetisch archief van mijn ziel. Het “hemelse” deel van de spirituele kennis, talenten, inzicht en wijsheid welke ik zocht.

Verbinding met de aarde en het aardse

Maar. Hoe lichter mijn pantser werd, hoe gemakkelijker ik me met de aarde kon verbinden. Ik ging me toen zelfs herinneren, dat ik graag op aarde ben. Sterker nog: ik houd van de aarde en het leven hier als mens!

Sommige mensen zeiden, dat mijn aarding omgekeerd ging. Omdat mijn gevoel voor spiritualiteit zich al jong ontwikkelde en voor mij veilig was. Terwijl het aanvoelen en vertrouwen van het aardse pas veel later kwam.

Experts zeggen dat de “normale” aarding van mensen van onder naar boven gaat. Zo “hoort” het. Terwijl ik zie dat er een hele grote groep prachtige lichte zielen is, welke een hele andere volgorde heeft. Zij voelen zich namelijk niet gelijk thuis in deze aardse werkelijkheid. En hebben de steun van hun spirituele thuis nodig, om hier te kunnen zijn.

Misschien is het zelfs zo dat voor veel lichte oude zielen de verbinding met de aarde pas echt tot stand kan komen, wanneer wij ons op een spirituele manier met de aarde kunnen verbinden. Op een manier die voor ons veilig en prettig aanvoelt. (zie ook  Aarding voor HSP )

Door schade en schande

Op het moment dat ik de aarde weer echt ging vertrouwen, opende er zich een nieuwe wereld. En ik acht de kans groot, dat dit voor jou net zo werkt. Omdat jij als lichte, oude ziel waarschijnlijk ook al veel levens op de aarde geleefd hebt. En tijdens ieder leven, leerde je nieuwe dingen. 

Dat leren, ging vast niet altijd van een leien dakje. Wanneer je bent zoals veel spirituele ondernemers en Lichtwerkers (waaronder ikzelf), is “door schade en schande wijs geworden” vast een belangrijk levensmotto geweest. Tijdens dit en een heel aantal vorige levens.

De intense pijn en machteloze frustratie van deze schade en schande heb je misschien ook al leren kennen, tijdens de opleidingen die je gedaan hebt. Of door de leertherapieën die je volgde. En hopelijk heb je ook de keerzijde, het licht, van jouw schade en schande gezien. De andere kant van de medaille. Want ook al lijkt dat als mens soms moeilijk te geloven, achter iedere pijn ligt een gouden medaille. Een levensles welke ons rijker maakt. sterker nog, waardoor we ons iedre les een beetje completer gaan voelen.

Het Archief van de aarde

En deze medaille, de energie in de levenslessen en de talenten die wij als mens eeuwenlang op aarde hebben ontwikkeld, heeft de aarde als het ware voor ons opgeslagen. Zodat wij, als onze ziel hier rijp voor is, naar het archief van de aarde toe kunnen gaan. Waardoor we ons deze spirituele kennis kunnen herinneren. Het bijzondere van deze spirituele kennis is, dat het direct gekoppeld is aan de aarde. En aan ons als mens. Het is toepasbare kennis, zou je kunnen zeggen. Omdat we het al in een eerder leven hebben toegepast. 

Dararnaast lijkt het archief van de aarde ook een soort opslagplaats van onze zielsenergie en eerder gebruikte ziele-talenten. Je kent vast de uitdrukking, dat wij als mens als het ware een “kanaal” voor het hemelse licht zijn. Het licht van onze ziel en ons spirituele Thuis. Omdat we in andere tijden ook al dit kanaal waren, kon de aarde dit licht van ons in zich opnemen. En opslaan. vooral in heel vroegere tijden, toen de maatschappijen ook Licht waren. zoals in de tijden van Atlantis, Lemurië en het oude Egypte. Wanneer we hier verbinding mee maken, zijn we niet alleen kanaal van onze licht energie vanuit het hemelse, maar ook vanuit de bewaarde aarde energie. Waardoor we ons verborgen talenten en wijsheden herinneren en opnieuw in deze tijd kunnen gebruiken.

Deze opslagplaats van de toegepaste spirituele kennis, kun je beschrijven als het “Archief van de aarde”. Want deze talenten en wijsheid liggen niet zomaar ergens, losjes verstrooid. Ze zijn echt opgeslagen op een gestructureerde manier. Jij als mens hebt daarom toegang tot de kennis, wijsheid en talenten die jouw ziel op aarde gebruikt heeft. En jij bent degene die ze naar voren kunt halen om ze hier opnieuw te gaan gebruiken. Op het moment dat jouw ziel en ook je menszijn hier rijp voor is.

Magisch

Voor mij was het eerst wonderlijk, dat een soulretrieval dus niet altijd “hemels” is, vanuit de Akasha Kronieken (het archief van de ziel). Maar ook heel vaak verbonden aan de aarde, vanuit het Archief van de aarde. En natuurlijk, het blijft nog steeds een wonder. Hoe vaak ik het ook mag zien. Maar ook steeds vaker heel logisch. Want ook als mens merken we vaak genoeg dat dagelijkse herinneringen plotseling boven komen wanneer we een bijbehorende geur ruiken of een plaats bezoeken waar we eerder geweest zijn.

En paranormaal onderzoek laat zien dat energetische resten blijven hangen op de plaats van een ervaring. Waarom zou dat dan niet veel langer dan 1 leven bewaard kunnen blijven. En gewoon op ons (onze ziel) wachten tot we er klaar voor zijn om deze herinnering te ontvangen?

Zodat onze ziel verder kan ontwikkelen vanaf het punt waar we tijdens een eerder leven waren gebleven. En dit keer, in een leven in de moderne tijd. Met alle uitdagingen die hier bij komen. Uitdagen, waarin we steeds meer spirituele kennis gaan toepassen. Toegepaste spirituele kennis, die ook ongetwijfeld in ons eigen boek in het Archief van de aarde wordt opgeslagen. En wie weet, wat we daar in een toekomstig leven en in onze business nog voor moois mee gaan doen!

Ben jij benieuw wat er in de Aarde bibliotheek voor jou ligt opgeslagen en hoe jij hier toegang tot kunt krijgen?