Vrij van angst, met behulp van de Akasha Kronieken. Wanneer jij, net als ik dit had, last hebt van angst of paniek … dan zal dit je interesse wekken. En tegelijkertijd roept het misschien vragen op. Veel of weinig vragen. Zoals: Wat is dat, het archief van je ziel? En, hoe kan zoiets je helpen om van je angst af te komen?

Daarover vertel ik je graag meer. Want je kunt rustig zeggen, dat ik door angst en paniek ben geteisterd. Heel vaak was ik radeloos, wanneer de paniek zonder genade toe sloeg. Het liefst wilde ik weg kruipen, tot het over was. En vaak, deed ik dat ook. Het werken met de Akasha Kronieken heeft me ongelooflijk geholpen om vrij te worden van die angst. Los te komen van de terreur van paniek aanvallen.

Wetenschappelijk gezien waren er geen Akasha Kronieken

De Akasha Kronieken zijn, kort gezegd, het geheugen van het Universum. Spirituele tradities hebben het er al eeuwenlang over, dat het universum een geheugen heeft. Er is zelfs een prachtige naam voor: de Akasha Kronieken.

Ook al eeuwenlang betwiste de wetenschap dit. En noemde het ronduit onwaar of zweverig. Want het is niet voor iedereen tastbaar. Je kunt het met je fysieke ogen niet zien. En, voor de wetenschap het aller belangrijkste argument, er was lange tijd geen enkel wetenschappelijk bewijs voor.

Tot, op een dag. Wetenschappelijk onderzoek aantoonde, tot verbazing van heel veel mensen, dat het toch waar is. Dat er werkelijk zoiets als een kosmisch geheugenveld bestaat. Een energetisch “veld” waar verleden, heden en zelfs toekomst worden opgeslagen. Een veld waar wij ook als mens in kunnen “lezen”, waar wij inzicht, informatie en heling kunnen vinden.

Een kosmisch veld

Voor veel spiritueel gerichte mensen was dit bewijs niet nodig. Die hadden al hun eigen ervaring met een kosmisch veld.  Maar voor de meeste mensen was dit nieuw – en daarmee voor de evolutie van de mensheid  baanbrekend. Want, het geeft bevestiging dat er een hele spirituele wereld is. Ook als we dit met onze dagelijkse ogen niet zien.

Maar, het roept voor ons als mens tegelijkertijd ongelooflijk veel vragen op. Want als het universum ergens een geheugen heeft, hoe kan het dan dat ik me zelf niet alles herinner? En ook, hoe kan ik dan wél die herinnering vinden? Hoewel, wil ik me dat wel herinneren? Of kan ik het beter laten rusten? Iets met slapende honden …

Het effect van de verbinding met dit Kosmisch veld

Een kort antwoord op deze vragen is er niet. Wel is het duidelijk dat de mensen die leren om verbinding met dit kosmisch veld te maken, er baat bij hebben. Wat vooral opvalt in al de bekende ervaringen is, dat hun bewustzijn verandert. Zo gaan ze meer verbinding met zichzelf en anderen voelen. Ook wordt het innerlijk rustiger. Bijvoorbeeld angst zakt af en maakt plaats voor een gevoel van rust. Hun hart opent zich en ze krijgen vrede met zichzelf en hun leven.

Dat vinden van rust spreekt veel mensen aan. We leven in een hectische wereld, waar we gemakkelijk onszelf kwijt lijken te raken. Zeker op het moment dat dit artikel geschreven wordt. Begrijpelijk. Temidden van de Corona crisis en maatregelen, is het om kunnen gaan met angst en het vinden van deze rust een groot goed. Want ja, het leven van de hele mensheid staat nu op zijn kop. En inzicht in of vrede met verleden, heden en toekomst kan voor ons dan een wereld van verschil maken.

 

 

Inzicht in verleden, heden en toekomst

Toch blijft het magisch en wonderlijk voor ons mensen. Een archief waarin je inzicht en heling kunt krijgen. En niet zomaar inzicht, maar door de tijd heen. Daar kan ons denken bijna niet bij. Want natuurlijk, vrijwel iedereen kent wel iemand die na therapie een ander mens werd. Omdat hij daarmee eindelijk zijn verleden achter zich kon laten.

Maar zou het dan nog verder kunnen gaan dan dat?

Over de Akasha Kronieken en ook de Akasha ervaring zijn een heel aantal boeken geschreven. En wat we hierin lezen, maakt veel spirituele zoekers enthousiast.

Een Bijna-Dood Ervaring

Zo beschrijft bijvoorbeeld het boek “De Akasha ervaring” van Dr. Ervin Laszlo de Akasha ervaringen van allerlei mensen. Bijvoorbeeld het verhaal van de arts Pim van Lommel, welke als nuchter mens en wetenschappelijk opgeleid mens tijdens een hart stilstand een bijna-dood ervaring (BDE) had. Op dit moment veranderde zijn bewustzijn. Totaal.

Deze BDE was voor hem een uiterst aangrijpende ervaring, waardoor daarna zijn hele kijk op het leven ten goede veranderde. En, het veranderde meer. Zijn werk werd er door beïnvloed, dat kon niet anders. Hij heeft inmiddels boeken geschreven over dit onderwerp, verhalen van andere mensen met een BDE verzameld.

De Akasha ervaring

Wat alle mensen met een BDE gemeen hebben, is dat ze na deze ervaring geen enkele angst voor de dood meer hebben. Ze “weten” dat na de dood hun leven verder gaat, op een andere manier. In een ander bewustzijn.

Hoe kan dit? En wat is die “Akasha ervaring” dan eigenlijk?

Vooraanstaande wetenschappers ontdekken op dit moment een hogere dimensie van het universum. Het is een dimensie waar nog verschillende namen aan gegeven worden. Zo wordt bijvoorbeeld de term “kwantumvacuüm” of “verenigd veld” gebruikt.

Alles hierover is nog lang niet onderzocht. Het is immens en nauwelijks te bevatten. Wel hebben wetenschappers zich gerealiseerd dat dit veld de (verenigde) energie is, die alle dingen in ruimte en tijd voortbrengt. En, het veld waar alle dingen uiteindelijk ook weer in worden opgenomen.

 

 

Akasha – wat betekent het?

De deeltjes waar dit veld uit is opgebouwd, hebben een soort geheugen. Informatie wordt opgeslagen. En dit geheugen, de informatie die wordt opgeslagen, wordt door verschillende spirituele tradities “Akasha” genoemd. Of de Akasha Kronieken.

Akasha is oorspronkelijk een woord uit het Sanskriet en betekent “schitterend”, “schijnend”, “kosmische ruimte” of “lichtgevend”.

Een Akasha ervaring is dan een concrete ervaring. Waarbij er een overdracht van een gedachte, voorstelling of ingeving is, die niet vanuit de fysieke zintuigen komt. Sterker nog, deze ervaring kan waarschijnlijk ook onmogelijk opgedaan worden door die fysieke zintuigen.

Bijvoorbeeld tijdens een bijna-dood ervaring zien veel mensen een helder wit licht. Ze voelen een diepe rust en vrede, terwijl hun lichaam sterft. Of ze zien zichzelf als het ware op bed of de operatietafel liggen. En soms horen ze dingen, die ze met hun zintuigen niet zouden kunnen horen.

Oneindig bewustzijn

In spirituele tradities en tegenwoordig ook door een aantal wetenschappers, worden dit ervaringen van oneindig bewustzijn genoemd.

Misschien omdat het vanuit oneindig bewustzijn ontstaat, zijn er ook oneindig veel voorbeelden van Akasha ervaringen. Zoals mensen die muziek “horen” die er niet aantoonbaar is. Deze muziek zetten zij op schrift, maken hier een compositie van. En mensen die dingen “weten”. Over de diepere oorzaak van een uitdaging waar iemand tegenaan loopt. Zoals ziekte of een ingrijpend verlies.

Wat voor mij persoonlijk bijzonder was, is het feit dat de ervaringen die iemand heeft altijd heel duidelijk bij die persoon passen. De ene mens is opvallend gevoelig voor het horen van muziek, de ander kan mensen helpen om weer gezond te worden door de diepere informatie die hij over emotionele pijn of lichamelijke ziekte krijgt.

Bewustzijns verandering

Maar, er is ook iets wat alle ervaringen hetzelfde hebben. Wat namelijk alle mensen ontdekken wanneer ze regelmatig verbinding met de Akasha maken, is dat hun bewustzijn verandert. Ze ervaren in het algemeen meer rust. Oude pijn wordt op den duur getransformeerd. Soms heel snel, soms duurt dit wat langer.

Ze ervaren steeds vaker een innerlijke vrede, die ze eerder nog niet kenden. Of wel eens hadden ervaren, maar het duurde altijd maar kort. Oude gewoontes waardoor ze zichzelf keer op keer blokkeerden of saboteerden zwakken af of verdwijnen op den duur zelfs helemaal.

Ze worden als het ware een ander mens. Lichter. Vrediger. Liefdevoller. 

 

 

Je eigen schoonheid en waarde voor de wereld

Ook gaan ze zichzelf anders zien. Omdat ze hun eigen schoonheid en waarde voor de wereld ontdekken. Stel je maar eens voor, wat dit met jou zou doen. Misschien ging je andere, nieuwe keuzes maken. En gelukkiger kunnen leven. Gelukkiger, dan je ooit voor mogelijk hebt gehouden.

Mensen met Akasha ervaring gaan hun leven en al het leven anders zien. Omdat ze als het ware een kijkje in de eeuwigheid van het menselijk bestaan krijgen. Hun leven, is meer dan alleen dit ene leven. Alles wordt ruimer. Hun ervaringen staan ook niet langer los van het geheel. Ze hebben een reden. Een diepere oorzaak, die met de reis van hun ziel te maken heeft. Een reis, die levens en levenslang duurt.

De reis van je ziel – een reis die niet kan mislukken

Het is een reis ook, die niet kan mislukken. Als ziel, kunnen we het namelijk niet fout doen. Alles wat we mee maken en alles wat we kiezen, helpt mee voor onze groei. En voor de groei van heel het universum.

En dat, geeft rust. Ongelooflijk veel rust. We hoeven niet perfect te zijn. Of perfect te leven. We mogen fouten maken en het leven mag helemaal op zijn kop. Want uiteindelijk weet onze ziel altijd raad. En inspireert ons als mens, om er het allerbeste van te maken. Zodat onze ziel kan blijven groeien. In regen en in zonneschijn. In voor- en tegenspoed.

En daarmee, lost heel veel angst vrijwel vanzelf op. Worden we tijdens het werken met de Akasha Kronieken eindelijk vrij van angst. Ook al gebeurt dit niet altijd in 1 keer. Soms komt de angst in een steeds zachtere vorm terug en dooft zo stilletjes aan uit.

Een krachtig mens met diepe spirituele ervaringen

Waardoor het werken met een spiritueel veld dus opeens helemaal niet meer zo zweverig is. Want het maakt van ons geen “zweverig” mens, maar eerder een krachtig mens met steeds diepere, spirituele ervaringen. Niet langer angstig om voluit te leven. Maar moedig, als een compleet mens. Omdat we weten dat wat we ook doen of laten, we er spiritueel gezien altijd door groeien.